Ellen Lundkvist ny verksamhetsledare för Leader Gute: ”Vi är en bro mellan offentligt stöd och lokalt ledd utveckling på öns landsbygder”

– I nästa period kommer vi fokusera på hållbart företagande, möjligheterna att leva och bo på hela ön samt en accelererad klimat- och energiomställning, säger föreningens nya verksamhetsledare Ellen Lundkvist. Här på en bro över Dalhemsån – i anslutning till en vandringsled som ordnades av Dalhem Sockenföreningen med stöd från Leader Gute.

– Leader Gute är en bro mellan offentlig finansiering och Gotlands landsbygder. Genom oss kommer stöd ut till lokalt ledda utvecklingsprojekt. Just nu förbereder vi oss för en ny programperiod som börjar 2023. Vi ser fram emot att bidra till förverkligande av många viktiga projekt som formuleras av dem som bor och verkar på öns landsbygder.

Det säger Ellen Lundkvist som nu tillträtt rollen som ny verksamhetsledare för den ideella gotländska föreningen Leader Gute.

Hon är född och uppvuxen i Rute och återvänder nu till Gotland med värdefulla erfarenheter inom landsbygdsutveckling från statlig verksamhet och EU-kommissionen. De senaste fyra åren har hon arbetat som utvecklingsledare på MUCF – Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor. Från mars till augusti 2022 hade hon en trainee-tjänst på EU-kommissionens Generaldiktorat för regional- och stadspolitik i Bryssel.

Via tjänsten på MUCF blev Ellen ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ung inkludering. Denna post har hon kvar och tar med sig in i tjänsten som Leader Gutes nya verksamhetsledare.

”Genom oss kommer stöd ut till Gotlands landsbyggare”

– Det är mycket inspirerande att få bli en del i föreningen. Inte minst nu – inför en ny period med ny strategi och budget från och med årsskiftet. Jag har jobbat mest med strategiska frågor de senaste åren och vill komma närmare det operativa inom utveckling av landsbygder. Och att få göra detta hemma på Gotland är fantastiskt, säger Ellen.

Hon menar att Leader Gute är en väl etablerad och viktig del i arbetet med utvecklingen av öns landsbygder.

– Föreningen har en bred och stark förankring vad gäller utveckling av landsbygderna. Våra medlemmar finns såväl inom föreningslivet och den privata sektorn som inom offentlig sektor. Hittills har Leader Gute sedan 2016 fördelat stöd till drygt 200 projekt – stora som små – med sammantaget cirka 100 olika projektägare. Förutom stöden bidrar vi också med erfarenhetsutbyte och nätverk till dem som vill starta lokala utvecklingsprojekt i sina bygder.

Projektansökningarna bedöms av godkänns av Leader Gutes styrelse, som kallas för LAG (Lokal Aktivitetsgrupp). I LAG återspeglas föreningens bredd och djupgående nätverk på öns landsbygder.

Ansökningar till projektstöd sker via Jordbruksverkets digitala system och utbetalningarna hanteras också av Jordbruksverket. Stöden finansieras till två tredjedelar av EU och svenska staten och till en tredjedel av region Gotland.

– Leader Gute är en lokal bro mellan EU, staten, regionen och Gotlands landsbygder. Genom oss kommer stöd ut till Gotlands landsbyggare. Landsbyggare kallar vi dem som skapar och genomför viktiga insatser i sina egna bygder – för dem som bor och verkar där, säger Ellen.

”Ännu starkare förankring bland gräsrötterna”

– Just nu är vi inne i en process där vi förbereder oss för den nya programperioden 2023–2027. Vi har snart en strategi färdig som ska godkännas av Jordbruksverket. Strategin blir ett genomförandeprogram. Vi kommer att fokusera på att ge stöd till dem i våra gotländska landsbygder som vill främja och utveckla hållbart företagande, möjligheterna att leva och bo på hela ön samt en accelererad klimat- och energiomställning. Dessa tre teman kommer att konkretiseras av vår förening så att det till årsskiftet blir tydligt vad man i praktiken kan få stöd till, förklarar Ellen.

Hon menar att strategin för den nya perioden har ännu starkare förankring bland gräsrötterna på Gotlands landsbygder.

– Detta tack vare att vi samordnat vår strategi med Region Gotlands regionala framtidsstrategi ”Vårt Gotland 2040” som innehåller ett omfattande dialogarbete med de som bor och verkar över hela ön. Plus att vi själva genomfört ett stort förankringsarbete, säger Ellen.

Stöden från Leader Gute kommer liksom tidigare att rikta sig till både större och mindre projekt på landsbygderna.

– Alla organisationer, såsom föreningar och företag, som har ett organisationsnummer och som verkar för något större än sig självt, gärna i samverkan med andra, är välkomna att söka våra stöd när den nya perioden är igång. Vår ambition är att särskilt försöka nå ut bättre till unga och till kreativa näringar. Vi ser fram emot att bidra till förverkligande av många viktiga projekt som formuleras av dem som bor och verkar på öns landsbygder, säger Ellen.

– Jag har jobbat mest med strategiska frågor de senaste åren och vill komma närmare det operativa inom utveckling av landsbygder. Och att få göra detta hemma på Gotland är fantastiskt, säger Ellen Lundkvist, ny verksamhetsledare på Leader Gute.

 

Gotländska EasyArr: Ger fler möjlighet att genomföra lokala evenemang – på ön och i hela landet

– Vi är övertygade om att många kommer att våga testa sina evenemangsidéer med EasyArr. Och att flera evenemang kommer att bli genomförda – året runt – tack vare plattformen. Med EasyArr kostar det ju inte något annat än den egna tid man satsar på ett event, säger Lars Gidfeldt.

 

Med EasyArr ska det bli fler kulturevenemang på Gotlands landsbygd och i hela Sverige. Den digitala plattformen gör det enkelt och tryggt för oetablerade artister och lokala aktörer att finansiera och genomföra evenemang.

Bakom den nya innovationen och plattformen EasyArr står ett gotländskt företag med samma namn.

Efter tre års intensivt utvecklingsarbete är det nu dags för lanseringen av en första skarp version. Den kommer under hösten att presenteras och användas i ett projekt med stöd från Leader Gute.

– I detta projekt kommer vi att kontakta bland annat artister, lokalägare och tänkbara arrangörer runt om i socknarna på Gotland. Genom att lägga in sin lokal, sitt band, sin kör eller föreställning i EasyArr synliggörs vårt fantastiska kulturutbud, och vi hittar varandra. Därmed kan flera evenemangsidéer förverkligas på ön, säger Lars Gidfeldt som tillsammans med Björn Masuhr är grundare av Easy Arr.

EasyArrs mål är att bli en plattform för lokala evenemang över hela Sverige – och samtidigt expandera och skapa fler arbetstillfällen på Gotland. Bolagets huvudkontor finns i Barlingbo där Lars också bor.

Många utmaningar för lokala evenemang

– Vår tjänst riktar sig främst till artister, lokalägare och arrangörer utanför den redan etablerade kultur- och besöksbranschen. Det finns många hinder och svårigheter som vi kommer att undanröja för nya artister och arrangörer som vill nå en publik – inte minst på landsbygden, säger Lars.

Han menar att lokalägare, artister och arrangörer idag varken kan eller vågar satsa på evenemang där artister och lokalägare behöver ha förskott och som kostar tusentals kronor att marknadsföra  – även om man måste ställa in. Förutom problem med finansiering finns det dessutom en massa knepiga regler, lagar, skatter och avtal gällande publika evenemang med biljettförsäljning.

Idag är riskerna ofta för stora för att man ska våga eller har råd att satsa.

En enkel och trygg lösning

Via plattformen kan artister, lokalägare och arrangörer hitta varandra och forma evenemang ihop.

EasyArr är uppbyggt i några tydliga steg – med guider och förifyllda förslag. Här finns avtalsmallar och säkra betalningslösningar som förenklar, vilket gör arbetet både lättare och roligare.

För att alla ska vara trygga lägger alla in uppgifter om sig själv.

– Användarna lägger in fakta om lokalen/föreställningen/artisten/gruppen så att alla kan boka varandra. Det tar 15 minuter och behöver bara göras en enda gång. EasyArr kontrollerar att allt stämmer och skapar förutsättningar för säkra och ärliga arrangemang, förklarar Lars.

 

EasyArr är uppbyggt i några tydliga steg – med guider och förifyllda förslag. Här finns avtalsmallar och säkra betalningslösningar som förenklar för artister, lokalägare och arrangörer.

 

EasyArr tar bort den ekonomiska risken

För att ta bort den ekonomiska risken inleds arbetet alltid med att den som vill arrangera gör en förkalkyl. Genom kalkylen får alla inblandade snabbt reda på exakt hur många biljetter som behöver säljas för att täcka alla kostnader, inklusive skatter, moms, rättighetsavgifter etc.  Allt finns med från början och därmed blir det lätt att göra rätt.

Information om evenemanget hämtas till kalkylen från den information som alla lagt in om sig själva. När alla är överens skapas evenemangets hemsida, och avtal och biljetter signeras digitalt.

Först när minimiantalet biljetter är sålda tas beslut om genomförande.

– Vi kallar det för att SÅDD:a. Om inte alla SÅDD-biljetter blir sålda i tid betalas alla pengarna helt automatiskt tillbaka. När SÅDD-biljetterna är sålda kan ordinarie biljetter börja säljas vilket alltid skapar ett överskott. Förutom förtjänst till artister och arrangörer, kan arrangören lova de som varit med i SÅDD:en att få tillbaka en slant för att de möjliggjorde evenemanget. Som mest hela biljettpriset, säger Lars.

Upplägget innebär alltså att EasyArr-användarna aldrig kommer att behöva ta någon risk – evenemanget genomförs bara om det bär sig. Det finns inga fasta kostnader till EasyArr eller någon annan.

– Vi är övertygade om att många kommer att våga testa sina evenemangsidéer med EasyArr. Och att flera evenemang kommer att bli genomförda – året runt – tack vare plattformen. Med EasyArr kostar det ju inte något annat än den egna tid man satsar på ett event, säger Lars.

Alla betal- och återbetalningslösningar i plattformen har säkrats i ett samarbete med Swedbank Pay.

Viktiga aktörer involverade från början

Hela utvecklingsresan för EasyArr började 2019 då den ena grundare och delägaren, Björn Masuhr, såg behovet och tog fram ett första utkast.

– Björn hade inspirerats av det han lärde sig då han gjorde en utredning på uppdrag av branschorganisationen Visita. Utredningen handlade om vad besöksnäringen kan göra för att underlätta för kulturen att locka fler besökare till orter i hela landet. Björn, som har lång erfarenhet inom besöksnäringen och kultursektorn, presenterade sin idé för mig och jag tyckte den var mycket intressant, berättar Lars.

Under utvecklingsarbetet har EasyArr fått stöd från bland Almi Invest, Kulturrådet, Region Gotland och Vinnova. Dessutom har en lång rad viktiga aktörer inom kultur- och besöksnäringen involverat sig i EsayArr med stor entusiasm, till exempel Folkets Hus & Parker och Musikerförbundet.

I augusti 2020 blev EasyArr aktiebolag med teknikkonsulten Kvadrat som delägare. Därmed säkerställdes spetskompetens vad gäller programmering och teknisk utveckling.

Idag är nio personer på olika sätt engagerade i företaget och målet är att inom kort bygga upp en kundtjänst med Gotland som bas.

– Man kan använda vår plattform för att testa alla typer av evenemangsidéer – inte bara musik- och artistuppträdanden, säger Lars.

 

Start och fortsättning på Gotland

Det allra första testet av EasyArr gjordes på Gotland i april 2022 – i samverkan med Bygdegården i Stånga, rockbandet Lazy Afternoon och Folkuniversitetet.

Och denna höst genomförs ett bredare förankringsprojekt med stöd från Leader Gute, nu med siktet inställt på hela öns landsbygd.

Parallellt planeras för att Grå Gåsen i Burgsvik ska prova EasyArr för att genomföra evenemang med både lokala och nationella artister.

Alla typer av evenemangsidéer kan testas!

– Man kan använda vår plattform för att testa alla typer av evenemangsidéer – inte bara musik- och artistuppträdanden, säger Lars.

– Det kan exempelvis gälla turneringar, festivaler eller marknader där man säljer olika varor – kanske lokalproducerad korv. Med EasyArr är det enkelt att undersöka intresset för att till exempel köpa lokalt producerade varor och besöka ett matevent. Eventet och varuproduktionen genomförs inte förrän tillräckligt många varor faktiskt är sålda med hjälp av en EasyArr-SÅDD. Först då börjar man ta på sig kostnader och tillverka varorna och fixa det andra i evenemanget. Alltså behöver varken varuproducenten eller någon annan involverad ta några risker.

Bildextra: Inspirerande busstur till vandringsleder på södra ön

Leader Gutes busstur till vandringsleder på södra Gotland den 28 augusti bjöd på inspirerande upplevelser och berättelser.

De 50 medföljande fick besöka Autsarve Kulturslinga i Garde, Stånga Naturstig och Rundor i Rone. Samtliga leder har fått stöd från Leader Gute. Syftet med turen var att visa upp de fina resultaten och inspirera fler att ordna vandringsleder i sina socknar.

Längs Autsarve Kulturslinga kunde deltagarna bland annat ta del av vackra stentun, ett sojde och ett härligt ”konferensrum” mitt i skogen. Guidade gjorde Siv Häglund, Garda Hembygdsförening. Dessutom bjöds det på förmiddagsfika med hembakat som föreningen ordnat.

I Stånga visade Charlotte Eliasson, Stånga IF, hur man anlagt en grillplats och satt upp informationsskyltar kring den befintliga motionsslingan. De medverkande fick lära mycket om Stångas natur, kultur samt förenings- och näringsliv. Här blev det också lunch i form av härligt doftande soppa och andra godsaker, lagat av medlemmar i Stånga IF.

Turen avslutades i Rone, där Leader Gutes vice ordförande Gunilla Lexell, berättade och visade en del av en etapp i Rundor i Rone. Här kunde deltagarna bland annat beundra gravrösen från järnåldern. Vandringskonceptet – med informativ broschyr och karta – har tagits fram av Rone Utveckling. Efter denna vandring avslutades dagen med eftermiddagsfika på Änggårde. Ägaren, Lisa Engsrone, berättade om hur Ängsgårde utvecklats med bed & breakfast, servering och hästverksamhet.

Här nedan följer ett antal bilder från den givande turen under en av de sista varma sommardagarna.

Autsarve Kulturslinga i Garde:

Stånga Naturstig:

Rundor i Rone:

Leader Gute lanserar ”Vi landsbyggare på Gotland”

 

En av de första filmerna i satsningen ”Vi landsbyggare på Gotland” handlar om den fristående förskolan Suderängen i Gothem, som drivs av tre sockenbor.

 

På Skördefestivalen den 3-4 september lanserar Leader Gute en ny satsning – ”Vi landsbyggare på Gotland”. Över 50 filmer, möten över hela ön och andra aktiviteter ska inspirera till fler lokalt ledda utvecklingsprojekt på öns landsbygder. Satsningen pågår fram till december 2024.

– Vi kommer i jordnära och enkla femminutersfilmer berätta om dem som vi kallar ”landsbyggare på Gotland”. Det är personer och grupper som har utvecklat idéer, övervunnit utmaningar och genomfört hållbara och långsiktiga utvecklingsprojekt i sina egna bygder, berättar Gunilla Lexell, vice ordförande för Leader Gute och projektledare för ”Vi landsbyggare på Gotland”.

Mötesserie och andra aktiviteter

Förutom filmerna och artiklar kommer satsningen att innehålla olika typer av aktiviteter.

– En mötesserie över ön ska bidra till kunskaps- och erfarenhetsspridning om hur man startar och driver utvecklingsprojekt i sina landsbygder. Vi kommer att utveckla formerna för dessa möten i nära samarbete med andra aktörer och utifrån önskemål från dem som bor och verkar i våra socknar, förklarar Gunilla Lexell.

Med den nya satsningen vill Leader Gute uppmärksamma både kända och okända ”landsbyggare” runt om på Gotland – och de angelägna insatser av olika slag som de gjort och gör. Men framför allt är målsättningen att stimulera fler att satsa på nya utvecklingsprojekt över hela ön – inte minst ungdomar.

Filmpremiär på Skördefestivalen

På Skördefestivalen lanseras den nya satsningen och de två första filmerna premiärvisas.

Den ena filmen handlar om den fristående förskolan Suderängen som drivs av tre sockenbor i Gothem. Den andra om Ullkontoret i Endre som nu fortsätter sitt utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer inom GUTI, Gotlands Ull- och Textilindustri.

Filmerna och andra inslag finns från och med lördag den 3 september på www.leadergute.se. Innehållet är då också tillgängligt på den nationella hemsidan www.landsbyggare.se. Här berättar flera andra leader-föreningar från hela Sverige om sina ”landsbyggare”.

Långsiktig satsning

”Vi landsbyggare på Gotland” är en långsiktig satsning. Den kommer att pågå fram till december 2024. Leader Gute planerar minst 50 filmer om gotländska landsbyggare och ett stort antal möten. Målet är att filmerna och mötena ska täcka in så många av Gotlands socknar som möjligt.

Leader Gutes främsta uppgift är att fördela EU-stöd till lokalt ledda projekt på Gotland. ”Vi landsbyggare på Gotland” drivs dock av föreningen i egen regi. Just nu kan man enbart ansöka om stöd till vissa så kallade miniprojekt, då innevarande verksamhetsperiod avslutas vid årsskiftet. I början av 2023 inleds en ny period och då öppnas nya möjligheter att ansöka om projektstöd i bred mening inom flera olika områden.

I en av de första landsbyggare-filmerna berättas hur Jenny Andersson (bilden) och Hans Bulthuis utvecklat Ullkontoret i Endre – och nu går i spetsen för GUTI (Gotlands Ull- och Textilindustri).

Dags för ny busstur till vandringsleder den 28 augusti!

 

Vår bussutflykt till vandringsleder på norra Gotland i juni blev mycket uppskattad. De 50 medföljande fick fina vandringar i Stenkyrka, Bläse och Dalhem. Plus intressant information av de föreningar som ordnat lederna med stöd från Leader Gute.

Nu är det dags för nästa busstur till vandringsleder med Leader Gute med samma upplägg. Turen genomförs från kl 9.00 till cirka kl 17.30 söndag den 28 augusti. Vi startar och avslutar vid Gotland Grönt Centrum i Roma (skyltat).

Denna gång åker vi söderut och besöker Autsarve Kulturslinga i Garde, Stånga Naturstig och Rundor i Rone. Turen är kostnadsfri och vi bjuder på för- och eftermiddagsfika och en enkel lunch.

Vi vill på detta sätt visa upp fina vandringsleder och inspirera fler att satsa på liknande projekt.

Även denna gång finns det 50 platser och sista anmälningsdag är den 23 augusti. Först till kvarn gäller!

Anmäl deltagande till:

Jörgen Hallström, Leader Gute, via mail jorgen.hallstrom@leadergute.se

Stort intresse för Leader Gute-stött projekt med virtuella stängsel

Per Peetz Nielsen, Rise, visar den nya tekniken för Hilda och Karin Westberg på Hamra Norrgårde, samt Leader Gutes vice ordförande Gunilla Lexell och ordförande Roger Lundberg.

 

Just nu pågår ett test med virtuella stängsel för lamm i Hamra socken på södra Gotland. Projektet, som drivs av RISE med stöd från Leader Gute, har fått mycket stor uppmärksamhet i medier både regionalt och nationellt.

Testet med de virtuella stängslen genomförs under två veckor hos lammproducenterna Karin och Marcus Westberg på Hamra Norrgårde. Syftet med testet är att studera hur tio lamm reagerar på och förstår tekniken. Virtuella stängsel har stor potential att underlätta för Sveriges lammproducenter, menar RISE.
– Virtuella stängsel kan göra lammproduktion mer lönsam, hållbar och konkurrenskraftig. Igenväxta och svårtillgängliga marker kan betas och på så sätt öka den biologiska mångfalden samt göra landskapet attraktivare för friluftsliv. Vi ser stora möjligheter med den här tekniken, säger Per Peetz Nielsen, etolog och senior forskare på RISE.

Lär sig snabbt

Lammen får halsband med en sändare som laddas via solceller. I en app via mobiltelefon eller dator skapas det virtuella stängslet. Det sätter gränserna för inom vilken yta djuren ska röra sig. När lammen närmar sig en gräns får de först tre ljudvarningar. Om de inte backar tillbaka får de till sist en lätt elstöt.
Via appen kan man följa hur djuren rör sig, när de får ljudvarningar och stötar samt hur de reagerar på dessa.
Under testet i Hamra följer och dokumenterar Per Peetz Nielsen och Diana Maximez, etolog på Ålands Hushållningssällskap, djurens beteende.
– Vi kan konstatera att lammen mycket snabbt lär sig att vända om då de hör varningsljuden, och att de inte störs av den nya tekniken i sitt betande och övriga beteende, säger Per Peetz Nielsen.

Så här ser halsbandet med den solcellsladdade sändaren ut.

 

”Får mer tid att lägga på djuren”

Lammproducenten Karin Westberg ser stora möjligheter med tekniken:
– Det är mycket spännande att följa testet med våra lamm och se hur snabbt de anpassar sig. Med virtuella stängsel slipper man ju att sätta upp fysiska stängsel och kan minska antalet fållor. Det blir enkelt att flytta djuren till olika beten – man får dem att beta där man vill och kan undvika bete där man inte vill ha det. Tekniken innebär att det blir mer tid att lägga på djuren.
Peer Peetz Nielsen understryker att den nya tekniken inte främst är till för att skapa stora betesarelaer, utan för att anpassa och effektivisera betet inom områden.

På Gotland kan tekniken vara speciellt lämplig t.ex. vid strandnära beten som ibland hamnar under vatten. Att slippa stängsla där spar mycket besvär.

– Det är mycket spännande att följa testet med våra lamm och se hur snabbt de anpassar sig, säger lammproducenten Karin Westberg, här tillsammans med dottern Hilda och hunden Dirk.

 

Flera möjligheter

Per Peetz Nielsen ser också flera andra möjligheter med virtuella stängsel:
– De som inte har egen mark men vill driva djuruppfödning skulle kunna hyra in sig med t.ex. ett mindre antal lamm på andras marker. Där kan de ha sina djur inom områden som avgränsas med virtuella stängsel. En ny möjlighet för ökad småskalighet.
Han poängterar också att systemet via appen snabbt ger djurägaren information om lammen beter sig annorlunda – inte rör sig eller bryter igenom avgräsningen.
– Då kan man snabbt rycka ut och se om något inte står rätt till.
Förutom att underlätta för djurägarna och skapa bättre förutsättningar för naturvård, menar Per Peetz Nielsen att tekniken ytterst är en fråga om att bidra till ökad köttproduktion.

Lammens betande och övriga beteende störs inte av halsbanden med sändare eller av systemet som helhet, enligt observationerna i Hamra.

 

– I länder som Sverige behöver vi effektivsera och öka både växt- och animalieproduktionen ur ett globalt persepektiv. Med den utveckling vi har drar sig växt- och odlingszonen allt längre norrut. Därför måste vi i t.ex. Sverige öka produktionen för att kunna bidra till försörjningen i bl.a Afrika.
Per Peetz Nielsen hoppas att tekniken med virtuella stängsel ska bli godkänd av Jordbruksverket och så snart som möjligt att använda i stor skala – även för bl.a. nötkreatur.

Jordbruksverket positivt
Jordbruksverkets representanter var på besök i Hamra på midsommardagen och ser positivt på projektet och tekniken. Men det behövs ytterligare forskning och rapportering innan tekniken kan godkännas för kommersiellt bruk.

– Jag hoppas att vi kan komma vidare med detta så snabbt som möjligt så att tekniken kan spridas i stor skala och skapa nytta, säger Per Peetz Nielsen.

Stor uppmärksamhet i medier

Testet i Hamra har fått mycket stor uppmärksamhet i medier. Bland de som rapporterat finns t.ex. Aftonbladet, SVT Östnytt , TV4, Sydsvenskan, Hela Gotland, GT/GA, Radio Gotland, och Land Lantbruk. Dessutom snappade ”Spanarna” på SR P4 upp nyheten i helgen!
Nedan finns länkar till några av de olika inslagen i medier och till RISE:

Aftonbladet

SVT

TV4

Sydsvenskan

Radio Gotland

Hela Gotland

”Spanarna” P4

(28 minuter in i inslaget ”Spanarna” i länken ovan)

RISE

Bildextra: Inspirerande bussutflykt till vandringsleder

Leader Gutes bussutflykt till vandringsleder i Stenkyrka, Bläse och vid Dalhemsån den 18 juni blev mycket lyckad.

En fullsatt buss med 50 deltagare fick härliga natur- och kulturupplevelser och inspiration om hur man kan utveckla fina promenadstråk och vandringsleder. Förutom de tre vandringslederna blev det även ett uppskattat lunchbesök vid Lärbro bygdemuseum.
En andra busstur till vandringsleder arrangeras den 28 augusti – då till Garda, Stånga och Rone.
Här följer ett antal bilder från utflykten den 18 juni!

Stenkyrka Runt

Lärbro bygdemuseum

Kvinnostigen i Bläse

Vandringsleden vid Dalhemsån

Leader Gute tilldelas 35 miljoner – toppoäng från Jordbruksverket

Leader Gute tilldelas sammantaget drygt 35 miljoner kronor för perioden 2023-27. På sitt senaste möte beslutade regionstyrelsen att Region Gotland står för den offentliga medfinansiering som kompletterar medlen från EU och staten.

Jordbruksverket är huvudman för tilldelningen till de 40 olika Leader-föreningarna som finns i Sverige. Nyligen presenterade myndigheten fördelningen av den totala nationella ramen om 1 675 000 000 kronor.
Leader Gutes ”önskebudget” var 60 miljoner kronor men landade alltså på 35 miljoner.
Två tredjedelar finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och staten. Därutöver ska en annan offentlig part skjuta till den sista tredjedelen, vilket Region Gotland gjort tidigare och nu fortsätter att göra efter beslutet i regionstyrelsen den 16 juni.

Näst högst poäng av alla
I arbetet med fördelningen har Jordbruksverket använt fem viktade fördelningsnycklar:
• Fast grundbelopp – vikt 25 procent
• Leader-områdets yta – vikt 16,5 procent
• Antal invånare – vikt 27 procent
• Särskild tilldelning till sammanslagna områden – vikt 1,5 procent
• Urvalskommitténs poängsättning – vikt 30 procent
I urvalskommitténs poängsättning fick Leader Gute 420 poäng för sin strategi – vilket är näst högst. Endast Leader Gästrikebygden fick högre poäng med 460.

– Vår tilldelning för 2023-27 blir lägre per år jämfört med innevarande period. Men med de utgångspunkter som gäller tycker jag ändå vi får vara nöjda. Att vi får höga poäng för vår strategi räddar oss från en lägre summa, säger Leader Gutes ordförande Roger Lundberg (bilden ovan).
– Det är jättekul att vår strategi bedömts som den näst bästa av alla 40 i hela landet. Vi projektledare är mycket tacksamma mot alla dem som medverkat i arbetsprocessen. Det har varit en bred representation från såväl regionen och länsstyrelsen som närings- och föreningslivet. Deras inspel har varit oerhört värdefulla, säger John Gambe som tillsammans med Malena Bendelin, Region Gotland, projektleder strategiarbetet.

”Leaders arbete viktigt”
Region Gotlands regionstyrelse anser att Leader Gutes arbete är viktigt, och ser regionens del i finansieringen av föreningens verksamhet som angelägen.
– Idag, den 16 juni, har regionstyrelsen beslutat att tilldela 11,6 miljoner kronor till Leader Gutes arbete för åren 2023-2027. Liksom tidigare år går Region Gotland in med medel som ett sätt att investera i utvecklingsinitiativ runt om på Gotland. Vi är glada att kunna göra det och ser Leaders arbete som en viktig del i att förankra utvecklingsarbetet lokalt i bygderna. Region Gotland vill på så sätt skapa möjligheter för den som har en idé, önskar utveckla en plats eller en verksamhet. Leader Gute är ett av flera sammanhang som möjliggör initiativ som bidrar till landsbygdsutveckling och en hållbar utveckling av Gotland, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

100 olika projektägare hittills
Roger Lundberg framhåller den breda spridningen i Leader Gutes verksamhet hittills:
– Leader Gute har lyckats mycket bra med att stödja idéer med stor bredd och använt pengarna väl – precis som målsättningen var när föreningen startade. Det ska vi vara stolta över och ta med oss i arbetet framåt.
Hittills har Leader Gute givit stöd till projekt med över 100 olika projektägare. Stöden har också en stor spridning vad gäller projektens storlek och inriktning. Det mest omfattande stödet, nästan fem miljoner kronor, har gått till projektet GUTI (Gotlands Ull- och Textilindustri) där företag i samverkan ska utveckla sin verksamhet i en gemensam miljösmart textilfabrik.

Följ med på bussutflykter till fina vandringsleder!

Missa inte Leader Gutes bussturer till härliga vandringsleder den 18 juni och den 28 augusti!
Lördagen den 18 juni besöker vi: • Stenkyrka runt • Kvinnostigen vid Bläse Kalkbruk (bilden ovan) • Dalhems Sockenförenings led vid Dalhemsån.
Söndagen den 28 augusti går färden till: • Autsarve Kulturslinga i Garde • Stånga Naturstig genom skog och öken  • Rundor i Rone.
Lederna har ordnats med stöd från Leader Gute. Med turerna vill vi inspirera fler till liknande projekt.
Lederna är av varierande längd – oftast inte särskilt långa – och bjuder på behagliga promenader. Här möter du vacker natur och spännande kulturhistoria. Företrädare för föreningarna bakom lederna medverkar och berättar.
Turerna är kostnadsfria. Både den 18 juni och den 28 augusti går starten kl 9.00 vid Gotland Grönt Centrum, Roma (skyltat). Cirka kl 17.30 avslutar vi på samma plats.
Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika samt enkel lunch. Det finns 50 platser vid båda turerna – först till kvarn gäller.
OBS! Sista anmälningsdag till turen den 18 juni är 13 juni. För turen den 28 augusti är sista anmälningsdag 22 augusti.
Information/anmälan:
Jörgen Hallström, 0498-69 10 84, jorgen.hallstrom@leadergute.se
Den 18 juni är vandringsleden utmed Dalhemsån en av de tre leder som besöks.
Stenkyrka runt ingår i turen den 18 juni. Förutom den vackra kyrkan täcker denna vandring in flera härliga natur- och kulturupplevelser.

Full fart i Fårösunds nya aktivitetspark

I aktivitetsparken kan både barn och vuxna träna och ha kul.

Nu är Aktivitetsparken i Fårösund invigd! Här finns ett nytt omfattande utegym och en 500 meter lång mountainbike-bana. Parken har redan blivit en favorit bland många vuxna och barn.
Bakom satsningen står Fårösunds Goik, KA3 IF och Gotlands Idrottscenter med stöd från bl.a. RF-SISU, Region Gotland och Leader Gute.
– Vi är jättenöjda med invigningen och hur parken har blivit. Förhoppningen är att aktivitetsparken ska bli en riktigt fin mötespunkt för både sockenborna och hitresta som vill motionera och ha kul i en härlig miljö, säger Marcus Larsson, ordförande i KA3 IF och medlem i projektgruppen för aktivitetsparken.
Han tycker att aktivitetsparken kompletterar området som även inrymmer Gotlands Idrottscenter med inomhusgym samt sport- och simhall plus Snow Camps trampolinpark.
– Aktivitetsparken med sina fina gymredskap i trä smälter också fint in i omgivningarna, menar Marcus.
Mountainbike-banan innehåller en rad lagom tuffa utmaningar i form av vallar och uppbyggda hinder att klara av.
– Vi kommer att utveckla och förbättra banan fortlöpande, förklarar Marcus.
Inom kort blir ytterligare en del i aktivitetsparken klar – det blir en balans- och motorikbana för mindre barn.

Nedan följer ett antal bilder från aktivitetsparken. Klicka på bilderna om du vill se dem i stort format.

Peter Nilsson, Gotlands Idrottscenter, visar de olika redskapen i aktivitetsparken.

 

En vända längs den nya mountainbike-banan är rolig, lagom tuff och ger fin motion, tycker Neo och Joseph.

 

– Förhoppningen är att aktivitetsparken ska bli en riktigt fin mötespunkt för både sockenborna och hitresta som vill motionera och ha kul i en härlig miljö, säger Marcus Larsson, ordförande i KA3 IF och medlem i projektgruppen för aktivitetsparken.

 

Eskil kör hårt medan ester och Neo hejar på.

 

Hindren längs mountainbike-banen kräver balans, teknik och benstyrka.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.