Testa er projektidé

Har ni en projektidé som ni vill genomföra? Fyll i vår checklista och skicka in den till oss så ser vi om er idé kan bli ett leaderprojekt! 

Checklistan ger oss en bild av er projektidé och hur den kan bidra till att målen i vår utvecklingsstrategi uppfylls. Utifrån den lotsar vi er vidare i ansökningsprocessen.

Innan ni fyller i checklistan, läs följande:

Leader Gutes utvecklingsstrategi
Om leadermetoden

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Beskriv hur projektidén kommit till och vilka behov projektet tillgodoser.

Projekt som beviljas stöd ska, så långt som möjligt, vara förankrade hos de som bor och verkar i området. Se Leadermetoden

Projekt som beviljas stöd ska passa in under ett insatsområde. Se alla insatsområden

Kommer projektet att vara till nytta för fler än de som genomför projektet? Kommer resultatet att spridas?

Beskriv genomförandekapaciteten; har ni tidigare erfarenhet av att driva projekt? Kan ni samarbeta med andra erfarna aktörer/leverantörer? Har ni tillräckliga administrativa resurser för att genomföra och redovisa projektet?

Ange de viktigaste aktiviteterna som ska genomföras i projektet. Uppskatta kostnaderna för aktiviteterna.

Perspektiven som ska beaktas i alla projekt är jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering, hållbar miljö, barns och ungas delaktighet, innovationer och folkhälsa. Så långt det är möjligt ska man tänka på att integrera dessa perspektiv i sitt projekt. Läs mer här!

Leader Gute Ideell Förening följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, och är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter. De uppgifter du lämnat i denna checklista finns lagrade hos oss och vi använder dem i den fortsatta kontakten med dig så länge de behövs. Om era idéer inte går vidare till en formell ansökan om stöd gallras samtliga inlämnade uppgifter inklusive inlämnad checklista.
Läs mer i vår integritetspolicy

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.