Vandrare

Miniprojekt

Miniprojekt är ett mindre stöd som är enklare att söka och där du får beslut snabbare. Ansökan kan skickas in löpande och beslut fattas av Leader Gutes beslutskommitté cirka en gång per månad. Just nu efterlyser vi särskilt ansökningar inom miniprojektet Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten. Gå vidare till stödet via menyn.

Inom vissa miniprojekt kan du söka stöd som kan inkludera vissa snickeriarbeten. Här vill vi tipsa om Lövstakooperativet – ett socialt företag som erbjuder tjänster inom bland annat trädgård och snickeri.
Läs mer om Lövstakooperativets tjänster

Miniprojekt kan sökas inom:

Förnyelsebar energi på lokal nivå

Utvecklingsbolag, LRF-avdelningar, lokala föreningar och liknande kan söka stöd till:

 • Utveckla idéer och kunskap för att öka lokal användning och produktion av förnyelsebar energi.

För dessa insatser kan max 40 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Förstudiecheckar

 • Enklare förstudie på temat utvecklingsprojekt med fokus på ekonomisk hållbarhet, social hållbar och/eller miljömässig hållbarhet.

För dessa insatser kan max 15 000 – 50 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten

– ANSÖKNINGSTIDEN HAR LÖPT UT.

Grupper, föreningar och organisationer kan söka stöd till:

 • Möjliggöra upplevelser och rekreation

För dessa insatser kan 10 000 – 22 000 kronor inkl moms sökas.

 • Framtagande av informationsmaterial m m

För dessa insatser kan 10 000 – 40 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Gotlands kyrkogårdar berättar

– ANSÖKNINGSTIDEN HAR LÖPT UT.

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till:

 • Framtagande av informationsmaterial

För dessa insatser kan max 30 000 kronor inkl moms sökas.

 • Enklare åtgärder på gravstenar

För dessa insatser kan max 22 000 kronor per sten inkl moms sökas.

Läs mer

Hållbart småföretagande

Småföretag, företag i samverkan och ekonomiska föreningar på Gotlands landsbygd kan söka stöd till:

 • Utveckling av verksamhet, produkter eller tjänster

Stöd ges med max 70 % av den sammanlagda kostnaden för insatsen, upp till 40 000 kronor. Sökande finansierar själv 30 % av kostnaden.

Läs mer

Kompetensutvecklingscheckar

 • Ökad kompetens i projekt- och processledning

För dessa insatser kan max 15 000 – 40 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Skapa aktiviteter i din bygd

– ANSÖKNINGSTIDEN HAR LÖPT UT.

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till:

 • Skapa arrangemang/aktiviteter och mötesplatser med fokus på naturupplevelser, friluftsliv och rekreation.

För dessa insatser kan max 20 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Upptäck din bygd

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till:

 • Möjliggöra upplevelser och rekreation

För dessa insatser kan max 20 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Utveckla din samlingslokal – STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.

Föreningar på Gotlands landsbygd, som bedriver verksamhet i eller äger en samlingslokal kan söka stöd till:

 • Förbättra samlingslokalens tillgänglighet och attraktivitet

Läs mer

Vilka miniprojekt har Leader Gute beviljat?

Se beviljade miniprojekt

Annan finansiering för mindre projekt

För projektidéer som inte passar inom något av våra miniprojekt kan det vara värt att undersöka lokalt utvecklingsbidrag som kan sökas hos Gotlands utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS). Ansökan görs direkt till GUBIS och beslut fattas under våren 2022. GUBIS´webbplats: www.gubis.se

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.