Vandrare

Miniprojekt

Miniprojekt är ett mindre stöd som är enklare att söka och där du får beslut snabbare. Miniprojekt kan sökas inom sju olika områden.

Inom vissa miniprojekt kan du söka stöd till trädgårdsinsatser och snickeriarbeten. Här vill vi tipsa om Lövstakooperativet – ett socialt företag som erbjuder tjänster inom bland annat trädgård och snickeri.
Läs mer om Lövstakooperativets tjänster

Miniprojekt kan sökas inom:

Förnyelsebar energi på lokal nivå

Utvecklingsbolag, LRF-avdelningar, lokala föreningar och liknande kan söka stöd till:

  • Utveckla idéer och kunskap för att öka lokal användning och produktion av förnyelsebar energi.

För dessa insatser kan max 40 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Gotlands kyrkogårdar berättar

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till:

  • Framtagande av informationsmaterial

För dessa insatser kan max 30 000 kronor inkl moms sökas.

  • Enklare åtgärder på gravstenar

För dessa insatser kan max 22 000 kronor per sten inkl moms sökas.

Läs mer

Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten

Grupper, föreningar och organisationer kan söka stöd till:

  • Möjliggöra upplevelser och rekreation

För dessa insatser kan 10 000 – 22 000 kronor inkl moms sökas.

  • Framtagande av informationsmaterial m m

För dessa insatser kan 10 000 – 40 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Hållbart småföretagande

Småföretag och företag i samverkan på Gotlands landsbygd kan söka stöd till:

  • Utveckling av verksamhet, produkter eller tjänster

Stöd ges med max 70 % av den sammanlagda kostnaden för insatsen, upp till 40 000 kronor. Sökande finansierar själv 30 % av kostnaden.

Läs mer

Skapa aktiviteter i din bygd

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till:

  • Skapa arrangemang/aktiviteter och mötesplatser med fokus på naturupplevelser, friluftsliv och rekreation.

För dessa insatser kan max 20 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Upptäck din bygd (OBS! Här finns inte längre medel att söka)

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till:

  • Möjliggöra upplevelser och rekreation

För dessa insatser kan max 15 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Utveckla din samlingslokal

Föreningar på Gotlands landsbygd, som bedriver verksamhet i eller äger en samlingslokal kan söka stöd till:

  • Förbättra samlingslokalens tillgänglighet och attraktivitet

För dessa insatser kan max 22 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Se beviljade miniprojekt

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.