Utveckla äventyrsplatsen Tottes Täppu

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Utveckla äventyrsplatsen Tottes Täppu”

Projektägare: Hoburgs Hembygdsförening

Beskrivning: Projektet handlar om att komplettera museigårdens lekplats med en klätterställning för barn.

Belopp: 22 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-10-30

Kontaktuppgifter: https://www.bottarve.se/

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.