Fiskelägesbesök

Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten

De gotländska fiskelägena är unika kulturmiljöer med långa traditioner. Idag är de viktiga platser för både fiske och rekreation.

Föreningar, grupper och organisationer kan söka stöd till s k miniprojekt för att öka möjligheterna att ta del av och förmedla kunskap om dessa unika miljöer.

Vi vill gärna få in ansökningar om miniprojekt som ska genomföras under sommaren och tidiga hösten. För att hinna få beslut i tid bör ansökningarna komma in under fram till och med den 19 augusti 2022. Miniprojekten behöver var genomförda senast den 31 oktober 2022. För ytterligare frågor om miniprojektet Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten går det bra att kontakta LAG-ledamoten Allan Pettersson på telefon 073 610 07 85 eller e-post allan.stale@gmail.com

Stöd kan sökas till:

Möjliggöra upplevelser och rekreation, 10 000 – 22 000 kronor inkl moms.

Exempelvis:
• anordnande av grillplatser, sittplatser eller liknande,
• uppföra trodertunar, stentunar eller andra stängsel,
• anpassningar för förbättrad framkomlighet och säkerhet vid ex tillfartsvägar
och parkeringar,
• skyltar och skyltställ.

Här vill vi tipsa om Lövstakooperativet – ett socialt företag som erbjuder tjänster inom bland annat snickeri.
Läs mer om Lövstakooperativets tjänster

Framtagande av informationsmaterial m m, 10 000 – 40 000 kronor inkl moms.

Exempelvis broschyrer, kartor, videoinspelningar, hemsidor eller kartläggningar, inventeringar eller en mindre utställning.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.