Bygdegården Rone

Utveckla din samlingslokal

På Gotland finns minst en samlingslokal i varje socken. Det är bygde- och
hembygdsgårdar, Folkets Hus, klubbstugor, hemvärnsgårdar, kapell och
församlingshus.

Föreningar på Gotlands landsbygd, som bedriver verksamhet i eller äger en samlingslokal kan söka stöd till s k miniprojekt för att öka samlingslokalernas tillgänglighet och attraktivitet, inne och ute. Stödet beviljas inte till samlingslokaler i Visby.

Stöd kan sökas för att:

förbättra samlingslokalens tillgänglighet och attraktivitet

Exempelvis förbättring av ljussättning, teknisk utrustning (IT, ljudanläggning, högtalare m m), material för förbättring av lokaler (färg, spackel och liknande), lek- och idrottsutrustning, webbplats, plats och utrustning för utomhusaktiviteter (sitt- och grillplatser m m), skylt/tavla för anslag, varmkompost, laddbox för fordon.

För dessa insatser kan max 22 000 kronor inkl moms sökas.

Här vill vi tipsa om Lövstakooperativet – ett socialt företag som erbjuder tjänster inom bland annat trädgårdsarbete och snickeri.
Läs mer om Lövstakooperativets tjänster

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.