Leadermetoden

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden med hjälp av lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod.

Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Det innebär också att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Själva ordet Leader är en förkortning av franska “Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale”. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Läs mer om leadermetoden på Jordbruksverkets hemsida

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leadermetoden

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Innovation

Leaderprojekt ska vara innovativa, d v s på något sätt nytänkande. Det kan handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt, en ny metod eller en ny process. Stöd från Leader ges inte till ordinarie verksamhet.

Hållbarhet

Leaderprojekt ska vara hållbara, alltså skapa värden eller verksamhet som finns kvar även efter projekttidens slut.

Partnerskap

Leadermetoden bygger på så kallat trepartnerskap. Det betyder att ideell, privat och offentlig sektorn samarbetar för att skapa utveckling.

Samarbete

I leaderprojekt samarbetar olika aktörer. Samarbetet får gärna vara gränsöverskridande och sträcka sig över olika branscher, kommuner, samhällssektorer och även länder.

Underifrånperspektiv

Underifrånperspektiv betyder att de som berörs av ett projekt också är de som efterfrågar det. Projektmedlen gör nytta och skapar resultat i det område där effekter önskas.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.