Miniprojekt

Nu finns möjlighet att söka stöd till insatser för att tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer i närområdet, s k miniprojekt. 

Miniprojekten handlar om möjligheter till upplevelser och rekreation (“Upptäck din bygd”) och kyrkogårdsmiljöer (“Gotlands kyrkogårdar berättar”).

Se informationsblad om båda miniprojekten
Se informationsblad om projekt Miljösatsningar i närheten (inspiration och kunskap + miniprojekten)

“UPPTÄCK DIN BYGD”

Här kan stöd sökas för:

Möjliggöra upplevelser och rekreation, exempelvis:

  • ställa i ordning eller utveckla vandringsleder eller andra fysiska förutsättningar för att landskapet ska kunna användas för upplevelser och rekreation,
  • röja buskar och sly vid vandringsleder och stigar,
  • förbättra bärighet för stigar,
  • tillgänglighetsanpassa för personer med funktionsvariationer,
  • anordnande av grillplatser, sittplatser eller liknande,
  • ta fram informationsmaterial, skyltar och dokumentation.

För dessa insatser kan maximalt 15 000 kronor inklusive moms sökas.

Anvisningar och blankett för ansökan finns här

Se informationsblad om “Upptäck din bygd”

“GOTLANDS KYRKOGÅRDAR BERÄTTAR”

Här kan stöd sökas för:

Framtagande av informationsmaterial

Exempelvis skyltar, foldrar, hemsida, QR-koder om följande:

  • kyrkogården som kulturhistorisk plats,
  • speciellt intressanta objekt på kyrkogården, exempelvis enskilda gravstenar eller hela kvarter med tydliga arkitektoniska drag, årsringar eller betydelsefulla växter eller installationer på kyrkogården,
  • gravplatser för personer som har haft en speciell betydelse för platsen tillsammans med berättelser om dem och dess gärning.

För dessa insatser kan maximalt 30 000 kronor inklusive moms sökas.

Enklare åtgärder på gravstenar

Exempelvis rengöring, säkring eller ifyllning av text på gravstenar med speciellt stor kulturhistorisk betydelse (som inte omfattas av annan finansiering). För dessa insatser kan maximalt 22 000 kronor per sten inklusive moms sökas.

Anvisningar och blankett för ansökan finns här

Se informationsblad “Gotlands kyrkogårdar berättar”

INSPIRATION

Tillsammans med Länsstyrelsen Gotland gör Leader Gute ett antal filmer med råd om hur man anlägger en vandringsled under sensommaren 2020. Håll utkik efter dem längre fram. Tills dess kan du se ett smakprov här!

I juni 2020 genomfördes ett antal inspirationsträffar i gotländska kyrkogårdsmiljöer. Vi filmade – se dem här!

FRÅGOR OCH SVAR

Se frågor och svar om miniprojekten

LOGOTYPER TILL MINIPROJEKTEN

Logotyper för användning på webbplatser och i informationsmaterial finns att ladda ned här (se under rubriken Logotyper till miniprojekt).

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.