Fördelning efter fond

Här hittar du våra projekt fördelade efter den fond de beviljats stöd från.

Landsbygdsfonden

Aktivitetspark Fårösund
Augmented Reality genom historia Vivesholm
Austerland Energi lokalt energinätverk för hållbar utveckling på Östergarnslandet
Austur Ovalbaneprojekt
Digitalt föreningsliv
Effektiva ägarskiften på Gotland
E-handelslösning livsmedel Gotland
E-kol-ogiskt! Ett demonstrationsprojekt för biokolanvändning på Gotland
Enholmen
Fem nya mötesplatser i Hemse
Framtidens företagare på Gotland
Friluftsliv, natur och kulturmiljö (paraplyprojekt)
Friskvård på Gotland
Förberedande samarbetsprojekt ECOLISE
Föreningen Banvallen
Föreningen Gotlandståget
Förnyelsebar energi på lokal nivå (paraplyprojekt)
Förstudie – Destination Stavgard
Förstudie – Energiomställning – grönt näringsliv på Gotland
Förstudie – Gotlands eko-bilpool
Förstudie – Samverkan Ljugarn
Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland
Gotlands kyrkogårdar berättar (paraplyprojekt)
Gotlandsmodellen – för lokal och regional utveckling
Gym i Väte
Honung Gotlandica
Hållbar elförsörjning Cementa Arena
Hållbart småföretagande (paraplyprojekt)
Innovationer och ökad förädling från primärproduktion
Investering i ny airballbana och marknadsföring av speedball som aktivitet på Gotland
Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete
Linsodling på Gotland
LLU 2.0
Lägenhetsbyggande på Gotlands landsbygd
Miljösatsningar i närheten – inspiration, kunskap och förvaltning
Miljösatsningar i närheten – stöttande projekt
Mitt val Gotland
Multimedia och IT-anpassning
Mästerby prästänge
Mötesplats vatten
Nya gotlandsleden (NGL)
Nya tryffelupplevelser
Nytt elljusspår i Slite 2017
OFF-GRID DIY: Renewable energy for local development
Pilotprojekt biogasuppvärmning
Post Corona – Finansiering i lokalsamhället
Projekt servicehus i Kyrkviken på Fårö
Renovering av Husbodarnas fiskeläge
Samverkan för lokal energiomställning
Seniormässa i Hemse
Skapa aktiviteter i din bygd (paraplyprojekt)
Skyltfönster gotländska upplevelser – från nätverk till affärer
Ullpellets från outnyttjad ull på Gotland – ett utvecklingsprojekt med fokus på pelleteringsprocessen
Uppbyggnad av stentåget mellan kalkbruksmuseet och brottet
Utegym på Balan
Utveckla din samlingslokal (paraplyprojekt)
Utveckla och bevara samlingsplats i Ardre
Utveckla Sudret
Utveckla Sudret – ett integrationsprojekt
Utveckling av linsodling och förädling på Gotland
Utveckling Björke socken – generations- och konferensmöten på Gotland
Utveckling av Buttle hembygdsförenings festmötesplats
Utveckling matsamverkan på Gotland
Utökad grisproduktion på Gotland – samarbetsprojekt för att främja lönsamhet, hållbart och konkurrenskraftigt grisföretagande i regionen
Vandringsled Hageby
Varför bioenergin är viktig för att nå klimatmålen
Verktyg för säkra pengar
Öka användningen av hembygdsgården
100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.